แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 10 / 2560
2.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2561
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 670 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
4.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 671 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
5.   เกษตรกรก้าวหน้า.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
6.   เกษตรกรก้าวหน้า.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 เดือน มีนาคม 2561
7.   เกษตรกรก้าวหน้า.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 91 เดือน เมษายน 2561
8.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ฉบับที่ 202 เดือน พฤษภาคม 2561
9.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 233 เดือน พฤษภาคม 2561
10.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 470 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
11.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 471 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 33 วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561
13.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 34 วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2561
14.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 35 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2561
15.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 36 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2561
16.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 37 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561
17.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1967 วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561
18.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1968 วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2561
19.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1969 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2561
20.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1970 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2561
21.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1971 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007