แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 10 / 2560
2.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2561
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 670 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
4.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 671 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
5.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ฉบับที่ 202 เดือน พฤษภาคม 2561
6.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 233 เดือน พฤษภาคม 2561
7.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 470 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
8.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 471 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
9.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 33 วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 34 วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2561
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 35 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2561
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 36 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2561
13.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1967 วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1968 วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2561
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1969 วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2561
16.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1970 วันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2561
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007