แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
Ebooks (CD-ROM)
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์-วารสาร
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   Reader's Digest.
พฤษภาคม 2555
2.   PC Today.
MAY 2012
3.   เคหการเกษตร.
5 พฤษภาคม 2555
4.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
2/2555
5.   แก่นเกษตร.
กรกฎาคม - กันยายน 2554
6.   ชีวจิต.
16 พฤษภาคม 2555
7.   ซีเคร็ต Secret.
26 พฤษภาคม 2555
8.   ซีเคร็ต Secret.
10 พฤษภาคม 2555
9.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
1 พฤษภาคม 2555
10.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
15 พฤษภาคม 2555
11.   สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.
25 - 31 พฤษภาคม 2555
12.   สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.
18 - 24 พฤษภาคม 2555
13.   สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.
11 - 17 พฤษภาคม 2555
14.   สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.
4 - 10 พฤษภาคม 2555
15.   สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.
27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555
16.   มติชนสุดสัปดาห์.
25 - 31 พฤษภาคม 2555
17.   มติชนสุดสัปดาห์.
18 - 24 พฤษภาคม 2555
18.   มติชนสุดสัปดาห์.
11 - 17 พฤษภาคม 2555
19.   มติชนสุดสัปดาห์.
4 -10 พฤษภาคม 2555
20.   มติชนสุดสัปดาห์.
27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007