แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2563
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2563
2.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 32 ฉบับที่ 714 วันที่ 1 มีนาคม 2563
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 32 ฉบับที่ 715 วันที่ 15 มีนาคม 2563
4.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ฉบับที่ 224 เดือน มีนาคม 2563
5.   ชีวจิต.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 514 วันที่ 1 มีนาคม 2563
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007