แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2561
2.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 9 / 2560
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 666 วันที่ 1 มีนาคม 2561
4.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 667 วันที่ 15 มีนาคม 2561
5.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 17 ฉบับที่ 200 เดือน มีนาคม 2561
6.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 231 เดือน มีนาคม 2561
7.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 466 วันที่ 1 มีนาคม 2561
8.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 467 วันที่ 16 มีนาคม 2561
9.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 24 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 25 วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2561
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 27 วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 28 วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561
13.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1958 วันที่ 23 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม 2561
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1959 วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2561
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1960 วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2561
16.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1961 วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561
17.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1962 วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007