แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน มกราคม 2563
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   สมาคมนักวิจัย.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2562
2.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2563
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 32 ฉบับที่ 710 วันที่ 1 มกราคม 2563
4.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 32 ฉบับที่ 711 วันที่ 15 มกราคม 2563
5.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ฉบับที่ 222 เดือน มกราคม 2563
6.   ชีวจิต.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 510 วันที่ 1 มกราคม 2563
7.   ชีวจิต.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 511 วันที่ 16 มกราคม 2563
8.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2054 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007