แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน มกราคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561
2.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 7/2560
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 662 วันที่ 1 มกราคม 2561
4.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 663 วันที่ 15 มกราคม 2561
5.   NATIONAL GEORRAPHIC.
ปีที่ 17 ฉบับที่ 198 เดือน มกราคม 2561
6.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 229 เดือน มกราคม 2561
7.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 462 วันที่ 1 มกราคม 2561
8.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 463 วันที่ 16 มกราคม 2561
9.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 16 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 17 วันที่ 5 -11 มกราคม 2561
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 18 วันที่ 12 - 18 มกราคม 2561
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 19 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2561
13.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1950 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1951 วันที่ 5 - 11มกราคม 2561
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1952 วันที่ 12 - 18 มกราคม 2561
16.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1953 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2561
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007