แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน มกราคม 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2561
2.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 7/2560
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 662 วันที่ 1 มกราคม 2561
4.   NATIONAL GEORRAPHIC.
ปีที่ 17 ฉบับที่ 198 เดือน มกราคม 2561
5.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 229 เดือน มกราคม 2561
6.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 462 วันที่ 1 มกราคม 2561
7.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 16 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
8.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 17 วันที่ 5 -11 มกราคม 2561
9.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 18 วันที่ 12 - 18 มกราคม 2561
10.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1950 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
11.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1951 วันที่ 5 - 11มกราคม 2561
12.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1952 วันที่ 12 - 18 มกราคม 2561
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007