แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
2.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 8/ 2560
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 664 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
4.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 665 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
5.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 17 ฉบับที่ 199 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
6.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 230 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
7.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 464 วันที่1 กุมภาพันธ์ 2561
8.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 465 วันที่16 กุมภาพันธ์ 2561
9.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 20 วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 21 วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 22 วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 23 วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
13.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1954 วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1955 วันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1956 วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
16.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1957 วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007