แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เกษตรกรรมธรรมชาติ.
11 / 2559
2.   เคหการเกษตร.
กุมภาพันธ์ 2560
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
1 กุมภาพันธ์ 2560
4.   เกษตรกรก้าวหน้า.
กุมภาพันธ์ 2560
5.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
กุมภาพันธ์ 2560
6.   ซีเคร็ต Secret.
10 กุมภาพันธ์ 2560
7.   ซีเคร็ต Secret.
26 กุมภาพันธ์ 2560
8.   ชีวจิต.
1 กุมภาพันธ์ 2560
9.   ชีวจิต.
16 กุมภาพันธ์ 2560
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
27มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
3 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
10 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
13.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
17 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
3 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
16   มติชนสุดสัปดาห์.
10 - 16 กุมภาพันธ์ 2560
17.   มติชนสุดสัปดาห์.
17 - 23 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007