แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 41 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2560
2.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 660 วันที่ 1 ธันวาคม 2560
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 661 วันที่ 15 ธันวาคม 2560
4.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ฉบับที่ 197 ธันวาคม 2560
5.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 227 วันที่ 10 ธันวาคม 2560
6.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 228 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
7.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 460 วันที่ 1 ธันวาคม 2560
8.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 461 วันที่ 16 ธันวาคม 2560
9.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 12 วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2560
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 13 วันที่ 8 -14 ธันวาคม 2560
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 14 วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 15 วันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2560
13.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1946 วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2560
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1947 วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1948 วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560
16.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1949 วันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2560
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007