แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน เมษายน 2561
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2561
2.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 668 วันที่ 1 เมษายน 2561
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 30 ฉบับที่ 669 วันที่ 15 เมษายน 2561
4.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 17 ฉบับที่ 201 เดือน เมษายน 2561
5.   ซีเคร็ต Secret.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 232 เดือน เมษายน 2561
6.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 468 วันที่ 1 เมษายน 2561
7.   ชีวจิต.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 469 วันที่ 16 เมษายน 2561
8.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 29 วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
9.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 30  วันที่ 6 - 12 เมษายน 2561
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 31  วันที่ 13 - 19 เมษายน 2561
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
ปีที่ 65 ฉบับที่ 32  วันที่ 20 - 26 เมษายน 2561
12.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1963 วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
13.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1964 วันที่ 6 - 12 เมษายน 2561
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1965 วันที่ 13 - 19 เมษายน 2561
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
ปีที่ 38 ฉบับที่ 1966 วันที่ 20 - 26 เมษายน 2561
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007