แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการวารสารใหม่ประจำเดือน เมษายน 2560
ลำดับที่ บรรณานุกรม
1.   เคหการเกษตร.
เมษายน 2560
2.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
1 เมษายน 2560
3.   เทคโนโลยีชาวบ้าน.
15 เมษายน 2560
4.   เกษตรกรก้าวหน้า.
เมษายน 2560
5.   NATIONAL GEOGRAPHIC.
เมษายน 2560
6.   ซีเคร็ต Secret.
10 เมษายน 2560
7.   ซีเคร็ต Secret.
26 เมษายน 2560
8.   ชีวจิต.
1 เมษายน 2560
9.   ชีวจิต.
16 เมษายน 2560
10.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
31 มีนาคม - 6 เมษายน 2560
11.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
7 - 13 เมษายน 2560
12.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
14 - 20 เมษายน 2560
13.   สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์.
21 - 27 เมษายน 2560
14.   มติชนสุดสัปดาห์.
31 มีนาคม - 6 เมษายน 2560
15.   มติชนสุดสัปดาห์.
7 - 13 เมษายน 2560
16.   มติชนสุดสัปดาห์.
14 - 20 เมษายน 2560
17.   มติชนสุดสัปดาห์.
21 - 27 เมษายน 2560
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007