แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
  รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน
มกราคม 2562   รายการหนังสือประจำเดือน มกราคม 2562
รายการวารสารประจำเดือน มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562   รายการหนังสือประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายการวารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562   รายการหนังสือประจำเดือน มีนาคม 2562
รายการวารสารประจำเดือน มีนาคม 2562
เมษายน 2562   รายการหนังสือประจำเดือน เมษายน 2562
รายการวารสารประจำเดือน เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562   รายการหนังสือประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายการวารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562   รายการหนังสือประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายการวารสารประจำเดือน มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562   รายการหนังสือประจำเดือน กรกฎาคม 2562
รายการวารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562   รายการหนังสือประจำเดือน สิงหาคม 2562
รายการวารสารประจำเดือน สิงหาคม 2562
กันยายน 2562   รายการหนังสือประจำเดือน กันยายน 2562
รายการวารสารประจำเดือน กันยายน 2562
ตุลาคม 2562   รายการหนังสือประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายการวารสารประจำเดือน ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562   รายการหนังสือประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายการวารสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562   รายการหนังสือประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายการวารสารประจำเดือน ธันวาคม 2562
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007