วารสารใหม่ประเดือนกุมภาพันธ์ 2566


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 784 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 785 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 259 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 578 เดือนกุมภาพันธุ์ 2566