วารสารใหม่ประเดือนธันวาคม 2565


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 780 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35ฉบับที่ 781 วันที่ 15 ธันวาคม 2565
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 257 เดือนธันวาคม 2565
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 576 เดือน ธันวาคม 2565