วารสารใหม่ประเดือนเมษายน 2566


ลำดับที่ บรรณานุกรม
1เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 788 วันที่ 1 เมษายน 2566
2เทคโนโลยีชาวบ้าน.
ปีที่ 35 ฉบับที่ 789 วันที่ 15 เมษายน 2566
3NATIONAL GEOGRAPHIC.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 261 เดือนเมษายน 2566
4ชีวจิต.
ปีที่ 24 ฉบับที่ 580 เดือน เมษายน 2566