แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หหนังสือที่น่าสนใจ
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการหนังสือใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 

เรื่อง : 51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย.

ผู้แต่ง : อิวะตะ มัตสึโอะ.
พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, ม.ป.ป.
328  หน้า.

สาระสังเขป : แนะนำเคล็ดลับการบริหารคนแบบง่าย ๆ ที่ช่วยเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วยได้อย่างน่าอัศจรรย์ เช่น วิธีเอาชนะใจลูกน้อง วิธีตำนิลูกน้องไม่ให้เสียความรู้สึก เทคนิคประเมินความสามารถของลูกน้อง ฯลฯ.

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007