แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการวารสารใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 

ชื่อเรื่อง เกษตรกรรมธรรมชาติ.

ปลูกผักขายอย่างไรให้ได้เงิน? ดินดี ผักงาม รายได้เกิด ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ กับ ปิยะทัศน์ ทัศนิยม , ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ ธงชนะ พรหมมิ ผู้สร้างกองทัพจุลินทรีย์พันธมิตรเพื่อนผักสูตร "มะพร้าวเทียม" สำหรับกำจัดโรคพืชและสร้างเสบียงคลัง N P K ฯลฯ

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007