แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารสิ่งพิมพ์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการนิตยสารใหม่ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 

ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีชาวบ้าน.

ชาวนามหาสารคามปลื้ม "ระะ KIS" ผู้ช่วยจัดการนาแปลงใหญ่ สู่เกษตรอัจฉริยะ 4.0 , ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ก้าวที่เปลี่ยนวิถีสู่ความมั่นคง , "รวย" ด้วยนวัตกรรม ปลูก-แปรรูปเห็ด , ยุทธศาสตร์เร่งรัดเพิ่มผลผลิตมะพร้าว ให้เพียงพอบริโภคในประเทศ ฯลฯ

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007