แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
การจัดการความรู้ KN LDD
ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่นพับ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารสิ่งพิมพ์
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
หนังสือพิมพ์-วารสาร
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
 
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการนิตยสารใหม่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 

ชื่อเรื่อง NATIONAL GEOGRAPHIC.

อวสานขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จะทำให้ขยะและพฤติกรรมทิ้งขว้างของเรากลายเป็นอดีตได้จริงหรือ , น้ำแข็งบอกอะไรเราได้บ้าง ช่างภาพผู้หนึ่งเห็นลวดลายที่ดูน่าฉงนและเค้าลางอันน่ากังวลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในน้ำแข็งที่แทรกตัวอยู่ ณ ใจกลางของอะแลสกา , ความลับของหมู่ภมร การเฝ้าสังเกตรังผึ้งตามธรรมชาติของช่างภาพคนหนึ่ง เผยความน่าอัศจรรย์ของผึ้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ฯลฯ

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007