แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการนิตยสารใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 

ชื่อเรื่อง NATIONAL GEOGRAPHIC.

ปลูกผักได้กินปลา , ลดขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร , สร้างแมลงจากมวลบุปผา , ย้อนรอยต้นกำเนิดชาวยุโรป , ผู้อพยพแต่กำเนิด , ก้าวเดินไปกับผู้อพยพ ฯลฯ

 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007