แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดข่าวกรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายชื่อหนังสือและวารสารใหม่ประจำห้องสมุด
 
 
   รายการวารสารใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  ชื่อเรื่อง เกษตรกรรมธรรมชาติ.

ฟาร์มอินทรีย์คนรุ่นใหม่ พึ่งตนเอง สร้างรายได้ สุขภาพดี มีความสุข, ไมโครกรีน ปลูกง่าย โตวัย ทำกิน ทำขายได้ทั้งปี, ฮาวา ออกานิคฟาร์ม จบปริณณาตรี 4 ใบ โท 1 ใบ ทิ้งงานในเมืองทำเกษตรอินทรีย์ตามความฝัน เพื่อสุขภาพและความสุข
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007