แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

Handbook of Soil Conditioners
ผู้แต่ง : Arthur Wallace and Richard E. Terry
New York : Marcel dekker, Inc., 1998.
596 p.

 
    Handbook of Plant and Crop Stress Second Editiom, Revised and Expanded
ผู้แต่ง : Pessarakli, Mohammad 
New York : Marcel Dekker, Inc., 1999.
1254 p..
       
 
    Ielts Target 6.5
ผู้แต่ง : Handbook of Plant and Crop Physiology.
New York : Marcel Dekker, Inc., 1994.
1004 p.
 
    Soil Biochemistry Volume 10
ผู้แต่ง : Bollag, Jean-Marc and Stotzky, G.
New York : Marcel Dekker, Inc., 2000.
519 p.
 
    Multivariate Geostatistics : An Introduction with Applications
ผู้แต่ง : Wackernagel, Hans.
New York : Springer.
387 p.
 
    Statistical Methods in Spatial Epidemiology
ผู้แต่ง : Lawson, Andrew B.
2001.
277 p.
 
   

Soil Compaction in Crop Production
ผู้แต่ง : Tan, Kim H.
New York  : Marcel Dekker, Inc., 1998.
521 p.

 
    Controlled-Release Delivery Systems for Pesticides
ผู้แต่ง : Scher, Herbert B.
New York : Marcel Dekker, Inc., 1999.
329 p.
 
    AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
ผู้แต่ง : Altman, Arie.
New York : Marcel Dekker, Inc., 1998.
770 p.
 
    PLANT RESPONSES TO ENVIRONMENTAL STRESSES Form Phytohormones to Genome Reorganization
ผู้แต่ง : Lerner, H. R.
New York : Marcel Dekker, Inc., 1999.
730 p.
 
     
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007