แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
    กลางใจราษฎร์
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : เอเซียบุ๊คส, 2559.
494 หน้า.
 
    King Bhumibol Adulyadej : A Life' s Work
Bangkok : Editions Didier Millet, 2016.
383 p..
 
    Ielts Target 6.5
ผู้แต่ง : Garnet Education.
Garnet Publishing, 2013.
323 p.
 
    Soil-Specific Farming Precision Agriculture
ผู้แต่ง : Rattan Lal and B.A.Stewart.
Taylor & Francis, 2016.
417 p.
 
    Land Degradation and Desertification
ผู้แต่ง : Pandi Zdruli et.al.
New York : Springer Science, 2010.
660 p.
 
    Soil Mechanics Fundamentals and Applications
ผู้แต่ง : Isao Ishibashi and Hemanta Hazarika.
New York : Taylor & Francis Group, 2015.
408 p.
 
   

Soil Compaction in Crop Production
ผู้แต่ง : B.D. Soane and C. Van Ouwerkerk.
New York  : Elsevicr Science, 1994.
662 p.

 
    Soil Suitability for Crop Productivity
ผู้แต่ง : Nana Dhumal Deshmukh.
New York : Scitus Academics, 2016
199 p.
 
     
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007