แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
KMการจัดการคลังความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แนะนำหนังสือใหม่
 
 
 
   

ผลของปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพต่อการเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ กล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออกในกลุ่มชุดดินที่ 7
ผู้แต่ง : มนต์ระวี พีราวัชร นวลจันทร์ ชะบา และวุฒิชัย จันทรสมบัติ.
กรุงเทพฯ : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.
72 หน้า.

 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
 
    งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.
 
   

งานสำรวจทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้แต่ง : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
หน้าเป็นตอน.

 
   

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปัตตานีตอนล่าง
ผู้แต่ง : นันทพล หนองหารพิทักษ์.
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.
หน้าเป็นตอน.

 
    Love me, please เพียงรักฝากใจ : ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ
ผู้แต่ง : วีสาม.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2551.
332 หน้า.
 
    แล้วซากุระก็จะบาน
ผู้แต่ง : ฮายาชิ คิซาระ.
กรุงเทพฯ: วี พริ้นท์, 2551.
256 หน้า.
 
    ยั่วรัก
ผู้แต่ง : เบลล์ซาซ่า.
นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2552.
416 หน้า.
 
    ปมร้าย กรุ่นไอรัก : ความรู้สึกดี ที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ
ผู้แต่ง : err_or.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2551.
396 หน้า.
 
    รักนี้ นิรนาม : ความรู้สึกดี ที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ
ผู้แต่ง : นินามิ.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2551.
337 หน้า.
 
    วุ่นนัก รักเฉพาะกิจ : ความรู้สึกดี ที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ
ผู้แต่ง : นภชล.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2551.
300 หน้า.
 
    เกมรัก ซ่อนใจ : ความรู้สึกดี ที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ
ผู้แต่ง : จูนิตา.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2551.
342 หน้า.
 
    แสงซ่อนเงา : ความรู้สึกดี ที่เรียกว่ารัก ชุดพิเศษ
ผู้แต่ง : ภัสรสา.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2552.
447 หน้า.
 
    ฝากรักผ่านซีบ็อกซ์
ผู้แต่ง : คณิตยา.
กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท์ (1991), 2551.
269 หน้า.
 
    บ่วงรักพักใจ
ผู้แต่ง : มิรา.
นนทบุรี: สมาร์ทบุ๊ค, 2559.
320 หน้า.
 
    บ่วงร้อนซ่อนร้าย
ผู้แต่ง : มิรา.
นนทบุรี: สมาร์ทบุ๊ค, 2559.
320 หน้า.
 
     
 
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007