ระบบศูนย์บริการทางวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
แนะนำห้องสมุดกรม
ค้นหารายการหนังสือ
E-Book
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
Abstract (บทคัดย่อ)
บริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
หนังสือใหม่และวารสารประจำเดือน
เอกสารสิ่งพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร
ขั้นตอนการสืบค้นรายการหนังสือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
  google thaihotweb  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SEARCH LDD CATALOG (Aleph OPAC) พิมพ์คำค้น:
 
 
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 "วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน" Download หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  วารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ : ปีที่ 20 ฉบับที่ 12/2560. ทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ สไตล์คนรุ่นใหม่
  นิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC : ฉบับที่ 205 เดือน สิงหาคม 2561. วิทยาศาสตร์ว่าด้วยการนอนหลับ ในโลกแห่งแสงสีและจอสมาร์ตโฟน การนอนหลับเต็มอิ่มฟังดูเป็นเรื่องหายาก น้อยคนนักจะรู้ว่าในคืนที่หลับสนิท เราจะโคจรผ่านรอบการหลับระยะต่าง ๆ สี่ถึงห้ารอบ
  วารสาร  เคหการเกษตร : ปีที่ 42 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2561. นักวิจัยจุฬาฯ ตอกย้ำทุเรียนคือซูเปอร์ฟรุต (Super Fruit) สุดยอดผลไม้ไทย
  นิตยสาร ชีวจิต : ปีที่ 20 ฉบับที่ 476 วันที่ 1 สิงหาคม 2561. WATER REMEDY ดื่มน้ำรักษาโรค
 
 
 
 การจัดการความรู้ KM LDD
 
 รายงานประจำปี กรมพัฒนาที่ดิน
 
 ข้อมูลวิชาการหน่วยงานภายในกรม
 
 
        Land Development Department, Bangkok , Thailand Copyright 1996-2007